Partnerzy

Strona internetowa oraz czasopismo „Zeszyty Tłumackie” dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Cmentarz w Tłumaczu porządkowany jest w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”:

Organizatorem akcji jest Fundacja Studio Wschód: