Kontakt

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Ogólnopolski Oddział Tłumaczan

 

Adres:

Ul. Tadeusza Kościuszki 35 B/E

50-011 Wrocław

NIP: 897 1549939

Regon: 931144913

 

Adres mailowy:

tlumaczanie@gmail.com

 

Prezes zarządu:

Elżbieta Niewolska

Telefon: 790 211 416

E-mail: niewolska@o2.pl

 

Konto Bankowe:

PKO BP IV O/Wrocław 53 1020 5242 0000 2102 0131 9631

TMLiKPW Zarząd Główny – Tłumacz