Zarząd

Zarząd Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan

Kadencja 2017-2021

Prezes                    Elżbieta Niewolska
V-ce prezes            Tadeusz Biś
Skarbnik                 Irena Rosowska
Sekretarz               Łukasz Wolski
Członek                  Krystyna Helt
Z-ca członka           Mieczysław Pawłów
Z-ca członka           Bogusław Wiśniewski
Z-ca Członka          Artur Sułkowski