Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich Ogólnopolski Oddział Tłumaczan
Towarzystwo Miłośników Lwowa  i Kresów  Południowo Wschodnich                                                                      Ogólnopolski Oddział Tłumaczan

Zarząd Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan.

Kadencja 2017-2021

                                     Prezes                    Elżbieta Niewolska

                                     V-ce prezes            Tadeusz Biś

                                     Skarbnik                 Irena Rosowska

                                     Sekretarz               Łukasz Wolski

                                     Członek                  Krystyna Helt

                                     Z-ca członka           Mieczysław Pawłów

                                     Z-ca członka           Bogusław Wiśniewski

                                     Z-ca Członka          Artur Sułkowski

Deklaracja wstąpienia do OOT.pdf
Dokument PDF [163.8 KB]

Działalność OOT w latach 1989 - 2013

 

Ogólnopolski Oddział Tlumaczan powołano do życia 6 lutego 1989 roku, jako pierwszą oficjalną organizację reprezentującą dawnych mieszkańców Tłumacza. 20 marca 1989 roku Zarząd Główny TML we Wrocławiu uchwałą Zarządu powołał Klub Tlumaczan, jako klub przynależny do T ML we Wrocławiu, który później przeistoczył się w Oddział. Nieoficjalna działalność Tłumaczan była jednak znacznie wcześniejsza i trwała już od lat 50-tych. Najwcześniejsze spotkania grupowe odbywały się w środowisku wrocławskim, a później warszawskim. Pierwsze spotkanie odbyło się w Warce k/Warszawy, w dniach 15-20 sierpnia 1955r., w gronie absolwentów Państwowego Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnego w Tłumaczu, z okazji 15-lecia matury. Pierwszy zjazd absolwentów Państwowego Gimnazjum w Tłumaczu z okazji 30-lecia egzaminu dojrzałości odbył się latem 1956r. we Wrocławiu. Realizując najważniejszy cel naszej działalności zgromadziliśmy ogromne archiwum tłumackie, którego twórcą był dr Michał Nikosiewicz. Na bazie tego archiwum powstało czasopismo „Zeszyty Tłumackie", wydawane od 1996 roku do dnia dzisiejszego. Dokumentujemy w nich historię miasta i regionu oraz bieżącą działalność Oddziału. Do znaczących osiągnięć Oddziału zaliczyć należy:

renowację obrazu św. Anny Samotrzeciej pochodzącego z głównego ołtarza kościoła w Tłumaczu. Ponownego poświęcenia obrazu w kościele w Siedlakowicach obok Wrocławia dokonał JE Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz w 1994r.

ufundowanie w latach 1979 — 2004 trzech tablic pamiątkowych umieszczonych w kościele św. Stanisława, Doroty i Wacława we Wrocławiu. Są to: tablica poświęcona pamięci profesorów i byłych uczniów Państwowego Gimnazjum i Liceum w Tłumaczu (woj. stanisławowskie) poległych, zamordowanych i zaginionych w czasie wojen w latach 1914-1920 i 1939-1945, tablica „W hołdzie pomordowanym w latach 1939 — 1946 przez OUN UPA mieszkańcom powiatu tłumackiego" oraz tablica poświęcona ks. Edwardowi Tabaczkowskiemu.

zorganizowanie w sierpniu 1991r. pierwszego od czasów zakończenia wojny wspólnego wyjazdu do Tłumacza, który był źródłem wielu wzruszeń i odnowieniem kontaktów z dawnymi mieszkańcami miasta.

coroczną i trwającą już wiele lat organizację trzech spotkań w roku, na których nasi członkowie podtrzymują trwałą więź i pielęgnują tradycje tłumackie. Są to: styczniowe spotkanie opłatkowe, lipcowa pielgrzymka do obrazu św. Anny Samotrzeciej w Siedlakowicach oraz letnie zjazdy nad morzem.

współpracę z Kuratorium Dolnośląskim oraz TVP Wrocław w akcji ratowania polskich nekropolii na Kresach, którą wspieramy finansowo oraz fizycznie uczestnicząc w pracach na tlumackim cmentarzu.

udzielanie finansowego wsparcia dla polskiej szkoły w Stanisławowie oraz na ratowanie kościółka /cerkiewki /w Oknianach.

Dzięki nawiązaniu kontaktów z władzami Tłumacza przez przedstawicieli naszego Oddziału w 2009 roku w ostatnich pięciu latach naszej działalności najintensywniej rozwinęła się współpraca z społecznością miasteczka. Umożliwiło nam to regularne, coroczne prace porządkowe na tłumackim cmentarzu w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” , niesienie pomocy materialnej Polce zamieszkałej w Tłumaczu oraz nawiązanie współpracy kulturalnej z tłumacką młodzieżą.

Głównymi organizatorami akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” jest Dolnośląskie Kuratorium oraz TVP Wrocław pod czujnym okiem red. Grażyny Orłowskiej Sondej, która uwzględniła tłumacki cmentarz w swoich planach. W ciągu ostatnich pięciu lat zorganizowaliśmy następujące uroczystości:

We wrześniu 2009r. delegacja złożona z członków OOT: Stanisława Skowrona, Elżbiety Niewolskiej, Jana Śniechowskiego oraz inż. arch. Tadeusza Niewolskiego udała się do Tłumacza w celu nawiązania bliższych kontaktów z mieszkańcami oraz władzami obecnego Tłumacza, a także w celu przeprowadzenia wstępnej inwentaryzacji polskiej części cmentarza. Byliśmy także uczestnikami uroczystego poświęcenia kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Obertynie. Szczegółowo wydarzenia te opisane zostały w ZT nr 2(44) z 2009r.

W 2009 obchodziliśmy jubileusz XX-lecia OOT, w związku z czym w październiku 2009r. świętowaliśmy uroczyste spotkanie jubileuszowe, na które zaproszone zostały władze Tłumacza, na czele z merem miasta Panem Mychajło Kowbasem, na któtym odznaczono Złotymi Odznakami TMLiKPW najbardziej zasłużone dla Oddziału osoby.

W lipcu 2010 roku po raz pierwszy uczestniczyliśmy w akcji porządkowania polskich nekropolii na Ukrainie w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, organizowanej przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty oraz TVP Wrocław. Wśród wolontariuszy pracujących na tłumackim cmentarzu był Wójt Gminy Miłkowice - Waldemar Kwaśny oraz dwoje członków naszego Oddziału – Irena Rosowska i Stanisław Skowron.

W tym samym roku członkowie OOT: Jerzy Czyżycki, Stanisław Skowron, Adam Biliński oraz Elżbieta Niewolska wraz z red. Grażyną Orłowską Sondej i ekipą techniczną TVP Wrocław uczestniczyli w przekazaniu darów zebranych przez wrocławskie dzieci i młodzież szkole w Kołomyi. W trakcie tego pobytu odwiedziliśmy Tłumacz aby nakręcić o nim film dla programu TVP Wrocław pt. „Studio Wschód”. Adam Biliński dodatkowo prowadził badania genealogiczne w Stanisławowie i Lwowie.

W styczniu 2011 na zaproszenie Wójta Gminy Miłkowice - Waldemara Kwaśnego przebywało we Wrocławiu troje młodych tłumaczan, którzy wcześniej pomagali nam w pracy na tłumackim cmentarzu. Zakwaterowanie oraz wyżywienie zapewniła gościom nasza członkini - Anna Bocheńska.

W lipcu 2011 roku uczestniczyliśmy po raz drugi w akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Wraz z młodzieżą do pracy na tłumackim cmentarzu wyjechała nasza członkini – Irena Rosowska.

W lutym 2012 roku przedstawicielka OOT Irena Rosowska uczestniczyła w akcji dostarczenia Józi Moczulskiej z Tłumacza ocieplonego kontenera. W tym samym roku już po raz trzeci członkowie OOT: S. Skowron, I. Rosowska (szefowa grupy) oraz E. Niewolska pracowali przy porządkowaniu tłumackiego cmentarza. E. Niewolska wykonała dodatkowo inwentaryzację polskich grobów.

Oddział nasz wsparł akcję finansowo oraz przekazał na rzecz pani Józi Moczulskiej kwotę 400 zł.,którą przeznaczono na najpotrzebniejsze do życia przedmioty oraz żywność. Aby wesprzeć trzecią już akcję porządkowania cmentarzy na Ukrainie nasi członkowie (J. Czyżycki, I. Rosowska oraz S. Skowron) brali udział w kwestach w kościołach.

W styczniu 2013 roku Oddział nasz wraz z wójtem Gminy Miłkowice W. Kwaśnym zorganizował tygodniowy pobyt tłumackiego chóru „Acsios” we Wrocławiu. Ten wspaniały chór złożony z tłumackiej młodzieży cieszył nasze uszy pięknymi pieśniami sakralnymi i kolędami, dając występy w kościele św. Jacka na Swojczycach, cerkwi greckokatolickiej św. Wincentego przy pl. Nankiera oraz w Domu Kultury „Piast” na Pilczycach. Część pobytu współfinansował nasz Oddział, a członkowie Oddziału - A. Bocheńska, S. Skowron oraz wolontariuszki pracujące na tłumackim cmentarzu - D. Seniura i T. Sieroń ponieśli koszty utrzymania i wyżywienia 16-osobowego chóru. Duży wkład wniósł proboszcz parafii św. Jacka na Swojczycach ks. Jarosław Grabiak, który po występie chóru w kościele także sfinansował w dużej części ich pobyt. W tymże roku po raz czwarty uczestniczyliśmy w akcji porządkowania cmentarza.

Podobnie, jak w latach poprzednich cały czas trwania kadencji organizowaliśmy trzy razy w roku tradycyjne tłumackie spotkania. W styczniu spotkania opłatkowe, latem zjazdy nad morzem oraz pielgrzymkę do obrazu św. Anny w Siedlakowicach. Razem odbyło się 15 takich integrujących nas spotkań. Na początku mijającej kadencji Oddział nasz liczył 90 członków, w tym 88 zdyscyplinowanych, opłacających regularnie składki członkowskie. Obecnie OOT liczy 102 osoby. Są to rodowici tłumaczanie, ich potomkowie, ale także wiele osób nie związanych z Tłumaczem pochodzeniem.

Ważnym punktem działalności OOT jest wydawanie Zeszytów Tłumackich dokumentujących historię Tłumacza i ziemi tłumackiej oraz rejestrujących wydarzenia związane z bieżącą działalnością. Wydawanie ich możliwe jest dzięki dotacji Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz składkom i darowiznom naszych członków.

Członkowie Zarządu uczestniczyli także w różnych wydarzeniach i uroczystościach organizowanych przez środowiska kresowe. Były to min:

- II Muzealne Spotkania z Kresami w Muzeum Niepodległości w Warszawie

- uroczyste koncerty na Rynku wrocławskim wieńczące akcje „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”

- otwarcie Polskiego Cmentarza Wojennego w Bykowni pod Kijowem, gdzie spoczywa wielu tłumaczan

- Ogólnopolskim Festiwalu Polszczyzny i Pieśni Kresowej „Wielkie bałakanie”

- „Dniach Lwowa” zorganizowanych przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich Oddział Wrocławski wraz z  Klubem Leopolis oraz Klubem Śląskiego Okręgu Wojskowego.

- obchodach XXV-lecia ZG TMLiKPW

 

Podsumowując cały okres naszej działalności śmiało możemy powiedzieć, że jesteśmy zorganizowani już 59 lat, w tym 25 jako TMLiKPW Ogólnopolski Oddział Tłumaczan. Wszystkie osiągnięcia oraz więź, która przez lata trwała i trwa do dzisiaj społeczność tłumacka zawdzięcza wspaniałym ludziom, którzy poświęcili swój czas pracując społecznie dla szczytnego celu, którym jest dbałość o swoje dziedzictwo narodowe. Do najbardziej zasłużonych dla Tłumacza osób należą: dr Michał Nikosiewicz, ks. Czesław Tuzinkiewicz, ks. Lesław Jeżowski, Zbigniew Bojczuk oraz Zygmunt Burczyński — wieloletni prezesi naszej organizacji, Danuta Tabińska Juhasz — wieloletnia redaktor Zeszytów Tlumackich, Jerzy Czyżyki — wieloletni sekretarz Oddziału, Krystyna Korta, Janina Duszyńska, Jan Johnson, Karol Mytnik, Julian Piotrowicz, Henryk Wilczewski, Władysław Geruła, Anna Bocheńska, Józefa Skowron, Anna Kłonowska,Tadeusz i Stanisław Pelikanowie, prof. Mieczysław Zdanowicz, prezes ZG TMLiKPW, Andrzej Kaminski, śp. sekretarz ROPWiM Andrzej Przewoźnik, ks. infułat Stanisław Turkowski, Helena Bilińska, Czesława Koczwara Kałuża, Anna Jasińska, Władysław Tomyn, Danuta Nespiak,Roma Lityńska Króliczek,Zofia Ruszkiewicz, Janina Stybel, Józef Duszyński, Janina Pactwa, Anastazja Bogucka, Jadwiga Królikowska, Adam Biliński, ks. Andrzej Brodawka, ks. Stanisław Kulig, sołtys Siedlakowic Jerzy Czerwiec, Irena Rosowska, Krystyna Helt, Elżbieta Niewolska oraz wiele innych osób w tym wspaniała młodzież, która poświęca swój wolny wakacyjny czas na ciężką pracę na tłumackim cmentarzu i która zdobyła nasze serca i szacunek.

 

 

Sprawozdanie Zarządu Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan z działalności w kadencji  2013 – 2017.

 

Ogólnopolski Oddział Tłumaczan jest jednostką organizacyjną w strukturach Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich,  zrzeszającą członków z całego kraju oraz z zagranicy. Posiada osobowość prawną i działa zgodnie ze statutem Towarzystwa, korzysta z siedziby Zarządu Głównego oraz posiada subkonto na jego koncie. Podstawowym celem naszej działalności  jest zachowanie pamięci  o historii miasta oraz jego mieszkańcach, realizowanym poprzez zbieranie pamiątek, dokumentów zdjęć i wspomnień, druk i kolportaż Zeszytów Tłumackich oraz wyjazdy do Tłumacza i coroczne prace na tamtejszym cmentarzu. OOT liczy obecnie 103 członków płacących składki członkowskie i prenumerujących Zeszyty Tłumackie, odbył 29 zaprotokółowanych posiedzeń zarządu oraz 12 ogólnych. Ostatni walny zjazd odbył się w styczniu 2013 r., na którym powołano władze Oddziału w składzie:

 

Zarząd

Prezes - Elżbieta Niewolska

V-ce prezes - Wacław Nowak

Skarbnik - Elżbieta Biś

Sekretarz - Danuta Paleń

Członek - Krystyna Helt

Z-ca członka - Masłowski Jan

Z-ca członka - Maria Kowarz

 

Komisja Rewizyjna

 

Przewodniczący - Danuta Krysiak

Członek - Barbara Lipa

Członek - Elżbieta Sosińska

Z-ca członka - Ewa Witek

Z-ca członka - Aniela Wypych

 

Sąd Koleżeński

 

Przewodniczący - Irena Rosowska

Członek - Stanisław Skowron

Członek - Bogusław Jeliński

Z-ca członka - Przybyło Bogumiła

Z-ca członka - Anna Szymułowicz

 

Delegat na Zjazdy TMLiKPW

 

Elżbieta Niewolska

 

Na zakończenie zjazdu  podjęto uchwałę, w której zawarto zadania dla Zarządu na kadencję 2009 – 2013. Były to następujące zadania:

1. Kontynuować w dalszym ciągu wspólne imprezy integracyjne.

2. W miarę posiadanych środków nieść rodakom pomoc charytatywną na Kresach.

4. Kontynuować wydawanie „Zeszytów Tłumackich”.

5. Kontynuować prace nad książką „Rzeczpospolita Tłumacka - monografia miasta i okolic”.

6. W związku z zamiarem jej wydania, podjąć działania zmierzające do pozyskania środków finansowych.

W ciągu 4 lat działalności Zarządu jego skład osobowy zmniejszył się o 2 osoby. Danuta Paleń oraz Danuta Krysiak zrezygnowały z członkostwa w Zarządzie. W minionej kadencji Zarząd w wyżej wymienionym składzie realizował główne zadania statutowe, do których należą przede wszystkim druk Zeszytów Tłumackich oraz organizacja trzech w roku ważnych spotkań: styczniowego Opłatka poprzedzonego Mszą św. w kościele św. Doroty, Wacława i Stanisława we Wrocławiu, zjazdu w Mielnie Unieściu, który ma charakter wypoczynkowy, ale stwarza możliwość dla ważnego przekazu historycznego w postaci wspomnień dawnych mieszkańców Tłumacza, a także przekazania sprawozdań z działalności OOT oraz pielgrzymki do tłumackiego obrazu św. Anny w Siedlakowicach z okazji rokrocznego lipcowego odpustu w dniu imienin patronki Tłumacza. Wraz z nieubłaganym upływem czasu starsi członkowie OOT odchodzą, lecz dzięki pracy zarządów wszystkich kadencji wciąż mamy ok. 100 członków, którzy płacą składki tworząc fundament naszego bytu. Do stałych punktów naszej działalności należy także coroczna współpraca z TVP Wrocław oraz Kuratorium Dolnośląskim przy organizacji prac na kresowych cmentarzach w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, którą OOT stara się dofinansowywać. W ramach tej akcji corocznie wyjeżdża grupa wolontariuszy na cmentarz tłumacki. Grupa składa się zazwyczaj z kilkunastu osób – trzonu, który stanowią wolontariusze pracujący w Tłumaczu już 7 lat, grupki kilkuosobowej złożonej za każdym razem z osób nowych oraz z członków OOT.  Dzięki akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” nie tylko ratujemy tłumacki cmentarz przed unicestwieniem, ale także, a może przede wszystkim przywozimy do Tłumacza polskość, przypominając obecnym mieszkańcom miasta o wspólnym dziedzictwie miasteczka oraz organizujemy wolontariuszom wycieczki do miejsc związanych z polską kulturą i historią, znajdujących się obecnie w granicach Ukrainy, takich jak:  Lwów, Kamieniec Podolski, Chocim, Bołszowce, Jaremcze, Bukowel, itp. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu dr Michała Nikosiewicza wciąż posiadamy w archiwalnych zasobach ważny materiał historyczny, który należy opublikować. Znacznie także zwiększyła się możliwość pozyskiwania materiałów historycznych dzięki stronie internetowej, która cieszy się dość dużym zainteresowaniem i aktywizuje potomków tłumackich rodzin, w tym przede wszystkim mieszkających obecnie w Tłumaczu. Zeszyty Tłumackie wysyłane są do wszystkich najważniejszych bibliotek w Polsce, stanowiąc materiały źródłowe dla historyków. Wydawanie naszego czasopisma jest więc podstawowym zadaniem na najbliższe lata, tym bardziej, że pełni ono także ważną funkcję integrującą tłumacką społeczność. Funkcję integrującą zaczyna także spełniać strona internetowa, która daje możliwość kontaktów z ludźmi oraz instytucjami w Polsce i na świecie. Dzięki tej formie komunikacji nawiązaliśmy wiele ciekawych znajomości z osobami, które swoje korzenie wywodzą z Tłumacza lub ziemi tłumackiej. W minionej kadencji współpracowaliśmy z Zarządem Głównym TMLiKPW, Związkiem Sybiraków III RP, Związkiem Weteranów i Rezerwistów WP, Związkiem Szlachty Polskiej, Dolnośląskim Kuratorium Oświaty,  TVP Wrocław, Wielkopolskim Towarzystwem Genealogicznym „Gniazdo”, Instytutem Archeologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek NMP w Starej Wsi, z wydawcą książki o profesorze Uniwersytetu Jagiellońskiego Franciszku Machalskim, nauczycielu w Seminarium Nauczycielskim w Tłumaczu. W związku z odbywającym się od kilku lat corocznych zjazdów tłumackich rodzin Burczyńskich i Szmydów przedstawiciele będący także członkami tych rodzin przeprowadzają na zjazdach spotkania tłumackie, prezentując historię Tłumacza, stare zdjęcia rodzinne oraz miasta, a także zachęcają do czynnego udziału w naszym stowarzyszeniu.

W 2013 r. przypadła 25 rocznica powstania Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan, którą uczciliśmy w gronie członków i sympatyków Tłumackiej Rodziny oraz w towarzystwie zaproszonych gości. Obchody połączone były z tradycyjnym Opłatkiem. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele zaprzyjaźnionych z nami stowarzyszeń oraz wolontariusze pracujący od lat na tłumackim cmentarzu. Swoją obecnością zaszczycili nas nauczyciele oraz młodzież Gimnazjum w Siechnicach im. Ks. Anny z Przemyślidów, a także wrocławska młodzież studencka. Byli to goście wyjątkowi, zasługujący na szczególny szacunek i wdzięczność Tłumaczan, którzy swój wolny czas przeznaczony na wypoczynek poświęcili dla Tłumacza. Uroczyste obchody naszego święta stały się też okazją do wyróżnienia najbardziej zasłużonych członków i sympatyków Oddziału Tłumaczan. Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczono między innymi: wieloletniego prezesa Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan – Zygmunta Burczyńskiego, prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich Andrzeja Kaminskiego, twórcę genealogii rodów tłumackich – Adama Bilińskiego oraz aktywnego wolontariusza pracującego od kilku lat na tłumackim cmentarzu Stanisława Skowrona.

W dniach od 12 do 19 stycznia 2013 r. przebywał we Wrocławiu 16-to osobowy Młodzieżowy Chór „Acsios” z Tłumacza. Chór zaproszony został przez wójta gminy Miłkowice, Pana Waldemara Kwaśnego, który wspierał grupę z Tłumacza logistycznie i organizacyjnie. Młodzież zakwaterowana została w domach rodzin tłumackich oraz  zaprzyjaźnionych z Tłumaczem. Chór koncertował od pierwszego do ostatniego dnia pobytu w Polsce, śpiewał w Kościele p.w. Św. Jacka we Wrocławiu, w kościele greckokatolickim p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskiego we Wrocławiu, w Związku Ukraińców w Polsce oraz w Domu Kultury na Pilczycach. Dzięki zaangażowaniu zaprzyjaźnionych rodzin oraz wsparciu finansowym księdza proboszcza Jarosława Grabiaka i naszego oddziału zapewniono młodzieży liczne atrakcje, między innymi zwiedzanie Panoramy Racławickiej, zwiedzanie Wrocławia z przewodnikiem, spektakl w Operze Wrocławskiej. Ponadto wójt gminy Miłkowice zaprosił młodzież na 2-dniowy pobyt do swojej gminy, gdzie również czekały na nich liczne atrakcje. Członkowie chóru zwiedzali również Kraków oraz Wieliczkę W 2014 r.  OOT dofinansował  produkcję i emisję audycji pt. „Studio Wschód” realizowanej przez TVP Wrocław. Studio Wschód pokazuje Kresy, łączy rodziny, które pogubiły się podczas dziejowej zawieruchy, przypominając, że korzenie kilku milionów obywateli naszego kraju wywodzą się właśnie stamtąd. Wspiera także  akcję „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. W 2015 r. członkini OOT Irena Rosowska brała udział w obchodach 75 rocznicy zbrodni katyńskiej na Cmentarzu Wojennym w Bykowni, gdzie spoczywają szczątki wielu Tłumaczan zamordowanych przez NKWD w 1940 r., ponownie wsparliśmy finansowo akcję „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” oraz p. Józefę Maczulską. OOT udzielił także rekomendacji studentowi Uniwersytetu Wrocławskiego czynnie uczestniczącego w pracach porządkowych na cmentarzu w Tłumaczu w ramach akcji. Za przyczyną likwidacji ROPWiM w 2016 roku zostaliśmy pozbawieni dotacji do Zeszytów Tłumackich, co może wiązać się z zakończeniem ich druku. Aby ratować sytuację wystąpiliśmy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wsparcie finansowe i na razie czekamy na decyzję. W 2016 roku doszła do skutku oczekiwana przez wiele osób wycieczka na Kresy z szczególnym uwzględnieniem Tłumacza. Wycieczka nosiła nazwę „sentymentalna”, bo główny nacisk położono na poznanie rodzinnego miasta naszych rodziców i dziadków oraz uczestnictwo w Mszy św. w powstałym w 2015 r. kościele katolickim w Tłumaczu. Przeżycia związane z tym wyjazdem były niezwykle emocjonalne, a uczestnicy wycieczki wykazali się wielką dobrocią i hojnością przeznaczając na cele kościoła oraz jego parafian sporą sumę pieniędzy oraz wiele darów w naturze. W ramach tychże darowizn przede wszystkim wykonaliśmy kopię obrazu św. Anny w postaci druku na płótnie, zakupiliśmy część akcesoriów potrzebnych do liturgii oraz część sprzętu nagłaśniającego. Vice prezes Wacław Nowak przekazał swój sprzęt nagłaśniający w formie darowizny, za co zasługuje na szczególną wdzięczność. Oprócz pieniędzy na kościół w Tłumaczu OOT przekazało 1000 zł na ratowanie starego, drewnianego  kościółka w Oknianach, pełniącego obecnie rolę cerkiewki grekokatolickiej. Pieniądze na ten cel zbierał Jan Zakowicz.

 

W trakcie minionej kadencji zmarło 21 osób:

 1. Jerzy Czyżycki
 2. Zdzisław Kłonowski
 3. Bogumiła Przybyło z d. Hrapkowicz
 4. Juliusz Petrus
 5. Maria Sapa z d. Azarkiewicz
 6. Stanisława Hołyńska z d. Piotrowicz
 7. Bronisława Szmyd z d. Burczyńska
 8. Romuald Tuzinkiewicz
 9. Anastazja Bogucka z d. Białkowska
 10. Anna Korczowska z d. Mierzwińska
 11. Edward Różycki
 12. Jan Bielański
 13. Czesława Kałuża z d. Koczwara
 14. Romualda Króliczek z d. Lityńska
 15. Józef Duszyński
 16. Aleksandra Romasz z d. Tuzinkiewicz
 17. Mirosława Strahl z d. Seidler
 18. Krystyna Szymułowicz z d. Lityńska
 19. Józefa Prymakowska z d. Szymków
 20. Krystyna Marciniak z d. Bojczuk
 21. Janina Reich z d. Kochańska

 

 

Adres siedziby:

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich

Ogólnopolski Oddział Tłumaczan

 

ul. Tadeusza Kościuszki 35 B/E  

50-011 Wrocław

 

 

 

Telefon: 790211416 

E-mail: niewolska@o2.pl

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© TMLiKPW OGÓLNOPOLSKI ODDZIAŁ TŁUMACZAN