Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich Ogólnopolski Oddział Tłumaczan
Towarzystwo Miłośników Lwowa  i Kresów  Południowo Wschodnich                                                                      Ogólnopolski Oddział Tłumaczan

Tłumacz na starej fotografii.

Panorama miasta. Na pierwszym planie budynek nieistniejącej już szkoły podstawowej, w oddali po prawej wieże kościoła pw. św. Anny, po lewej wieże cerkwi grekokatolickiej.
Sześcioklasowa szkoła podstawowa. Zburzona w czasie II wojny światowej.
Ulica Kościelna. Widok w kierunku kościoła pw. św. Anny. Lata 1900-1910.
Ulica Kościelna. W głębi kościół pw. św. Anny po przebudowie. Lata 1918-1939.
Plac Mickiewicza sprzed I wojny światowej. Po lewej stronie widoczna nieistniejąca już cerkiew grekokatolicka.
Uroczystości patriotyczne na Placu A. Mickiewicza. Okres międzywojenny.
Plac Adama Mickiewicza. Widok w kierunku parku.
Plac Adama Mickiewicza.
Plac Adama Mickiewicza.
"W hołdzie bojownikom za wolność 1830 - 1863 i 1914 - 1920. Ziemia Tłumacka 1931".
Kościół pw. św. Anny.
Statua Matki Bożej w parku miejskim.
Plac po rozbiórce kościoła. W tle tyły kamienic północnej pierzei rynku.
Budynek "Sokoła".
"Sokół" zimą.
Północna pierzeja Rynku przed I wojną światową.
Południowa pierzeja Rynku na styku z ul. Jagiellońską. (później u. J. Piłsudskiego).
Północno wschodnia pierzeja Rynku. W tle domki żydowskie zwane "Meksyką".
Gimnazjum tłumackie w Parku Miejskim.
Gimnazjum tłumackie w Parku Miejskim. Przed budynkiem widoczna statua Matki Bożej.
Urząd Miejski w budynku gimnazjum.
Park Miejski.
Park Miejski zimą. Po prawej odśnieżony staw.
Przystań w Parku Miejskim.
Ulica 3 Maja. Po prawej budynek "Sokoła".
Ulica 3 Maja. Widok w kierunku kościoła św. Anny.
Ulica Kościelna.
Ulica 3 Maja. Budynek Schwefelgeista przygotowany do rozbiórki. Lata 60-te.
Ulica Juliusza Słowackiego. Po lewej nieczynny cmentarz żydowski.
Ulica Juliusza Słowackiego.
Komenda Powiatowej Policji Państwowej przy ul. Bronisława Pierackiego. W oddali budynek "Sokoła".
Elektrownia Tuzinkiewicza.
Stacja kolejowa.
Zarząd Drogowy.
Ochronka na Hoffie. W oddali częściowo rozebrany budynek cukrowni. Rok 1912.
Staw miejski na rogatkach Tłumacza.
Droga do Pałahicz.

Adres siedziby:

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich

Ogólnopolski Oddział Tłumaczan

 

ul. Tadeusza Kościuszki 35 B/E  

50-011 Wrocław

 

 

 

Telefon: 790211416 

E-mail: niewolska@o2.pl

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© TMLiKPW OGÓLNOPOLSKI ODDZIAŁ TŁUMACZAN