XXX-lecie Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan – 19.01.2019 r.

Niespełna 3 tygodnie temu zakończył się jubileuszowy rok 2018, świętujący 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, a rozpoczął 2019, który przyniósł nam 30. rocznicę formalnej rejestracji w 1989 roku działalności Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan w strukturze Towarzystwa Miłośników Lwowa.

30 lat w tłumackiej rodzinie, to bardzo znamienna rocznica, gdyż właśnie od świętowania 30-lecia matury uzyskanej w 1926 roku, rozpoczęła się tradycja zjazdowa absolwentów tłumackiego gimnazjum, z czasem przekształcona w spotkania koleżeńskie dawnych mieszkańców Tłumacza, która trwa nieprzerwanie do dzisiaj kontynuowana przez ich potomków i sympatyków. Podwaliny pod nasz dzisiejszy byt stworzył absolwent tłumackiego gimnazjum, rocznik 1918-1926 dr Michał Nikosiewicz, przewodnik rozproszonych po świecie Tłumaczan, inicjator większości ich działań związanych z archiwizowaniem tłumackich pamiątek i niezmordowany wieloletni organizator tłumackich spotkań. Dziś jest ten dzień, że to my – drugie i trzecie pokolenie Tłumaczan, spłacając dług wdzięczności swoim przodkom doczekało się zaszczytu świętowania następnego 30-lecia.
Jubileusz 30-lecia w przypadku tłumackiej rodziny jest także jubileuszem symbolicznym, gdyż tradycja zjazdowa trwa od 1956 r. Do roku rejestracji działalności odbyło się 17 zjazdów, nie licząc dwóch przedwojennych, więc ze spokojnym sumieniem możemy dzisiaj świętować rocznicę 63. Symbolika dat w tłumackiej działalności jest niezwykle wymowna i wiąże się nierozerwalnie także z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości oraz losami mieszkańców Tłumacza. Klasa maturalna z 1926 roku rozpoczęła naukę w listopadzie 1918 r., czyli dokładnie 100 lat temu. Nieodżałowany dr Michał Nikosiewicz, dobry duch Tłumacza, zaczynając naukę w gimnazjum w 1918 roku nie myślał zapewne, że po 100 latach dzięki Niemu będzie istnieć stworzona przez Niego organizacja, która zachowa pamięć o ukochanym miasteczku, jego ludziach i historii. Biorąc pod uwagę fakt, że od 1989 roku zjazdy odbywały się corocznie, w 2019 roku, w Pogorzelicy odbędzie się już zjazd 48.
Wszystkie osiągnięcia oraz więź, która przez lata trwała i trwa do dzisiaj społeczność tłumacka zawdzięcza wielu wspaniałym ludziom, którzy poświęcili swój czas pracując społecznie dla szczytnego celu, którym jest dbałość o polskie dziedzictwo narodowe. Do najbardziej zasłużonych dla Tłumacza osób należą: dr Michał Nikosiewicz, ks. Czesław Tuzinkiewicz, ks. Lesław Jeżowski, Zbigniew Bojczuk oraz Zygmunt Burczyński — wieloletni prezesi naszej organizacji, Danuta Tabińska Juhasz — wieloletnia redaktor Zeszytów Tlumackich, Jerzy Czyżyki — wieloletni sekretarz Oddziału, Krystyna Korta, Janina Duszyńska, Jan Johnson, Karol Mytnik, Julian Piotrowicz, Henryk Wilczewski, Władysław Geruła, Anna Bocheńska, Józefa Skowron, Anna Kłonowska, Tadeusz i Stanisław Pelikanowie, prof. Mieczysław Zdanowicz, prezes ZG TMLiKPW, Andrzej Kaminski, śp. sekretarz ROPWiM Andrzej Przewoźnik, ks. infułat Stanisław Turkowski, Helena Bilińska, Czesława Koczwara Kałuża, Anna Jasińska, Władysław Tomyn, Danuta Nespiak, Roma Lityńska Króliczek, Zofia Ruszkiewicz, Janina Stybel, Józef Duszyński, Janina Pactwa, Anastazja Bogucka, Jadwiga Królikowska, Adam Biliński, ks. Andrzej Brodawka, ks. Stanisław Kulig, sołtys Siedlakowic Jerzy Czerwiec, Irena Rosowska, Wacław Nowak, Krystyna Helt, Janina Ziobro, Elżbieta Niewolska oraz wiele innych osób w tym wspaniała młodzież, która poświęca swój wolny wakacyjny czas na ciężką pracę na tłumackich cmentarzach i która zdobyła nasze serca i szacunek.
Realizując najważniejsze cele OOT zgromadzono ogromne archiwum tłumackie, którego twórcą był dr Michał Nikosiewicz i na bazie którego powstało czasopismo „Zeszyty Tłumackie”, wydawane od 1996 roku do dnia dzisiejszego, a także wspaniałe źródło informacji o regionie i ludziach dla poszukujących swoich korzeni potomków kresowych rodzin. Do znaczących osiągnięć Oddziału zaliczyć należy:
· renowację obrazu św. Anny Samotrzeciej pochodzącego z głównego ołtarza kościoła w Tłumaczu, którego poświęcenia w kościele w Siedlakowicach dokonał JE Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz w 1994r.
· ufundowanie trzech tablic pamiątkowych umieszczonych w kościele św. Stanisława, Doroty i Wacława we Wrocławiu. Są to: tablica poświęcona pamięci profesorów i byłych uczniów Państwowego Gimnazjum i Liceum w Tłumaczu poległych, zamordowanych i zaginionych w czasie wojen w latach 1914-1920 i 1939-1945, tablica „W hołdzie pomordowanym w latach 1939 — 1946 przez OUN UPA mieszkańcom powiatu tłumackiego” oraz tablica poświęcona ks. Edwardowi Tabaczkowskiemu.
· zorganizowanie wyjazdów sentymentalno – historycznych min do Tłumacza, Obertyna, Lwowa, Stanisławowa, Kołomyi, Kamieńca Podolskiego, Chocimia i innych, w tym wyjazdu do Tłumacza zorganizowanego w sierpniu 1991r. pierwszego od czasów zakończenia II wojny światowej, który był źródłem wielu wzruszeń i odnowieniem kontaktów z dawnymi mieszkańcami miasta.
· coroczną i trwającą już wiele lat organizacja trzech spotkań w roku, na których nasi członkowie podtrzymują trwałą więź i pielęgnują tradycje tłumackie. Są to: styczniowe spotkanie opłatkowe, lipcowa pielgrzymka do obrazu św. Anny Samotrzeciej w Siedlakowicach oraz letnie zjazdy nad morzem.
· współpraca z Kuratorium Dolnośląskim oraz TVP Wrocław, a obecnie TVP Polonia i Fundacją Studia Wschód w akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” mającą na celu ratowanie polskich nekropolii na Kresach, w tym cmentarza w Tłumaczu, Niżniowie i Oknianach, którą wspieramy finansowo oraz fizycznie uczestnicząc w pracach porządkowych.
· udzielanie finansowego i rzeczowego wsparcia dla kościoła katolickiego i polskiej szkoły sobotniej w Tłumaczu oraz na ratowanie zabytkowego kościółka w Oknianach.
· uczestnictwo w wielu akcjach charytatywnych i patriotycznych w różnych miejscowościach na Kresach. (Tłumacz, Okniany, Pałahicze, Kołomyja, Hanaczów, Niżniów, Zielona, Pasieczna, Zadwórze, Lwów.
· wybudowanie i odsłonięcie Pomnika Katyńskiego na cmentarzu swojczyckim we Wrocławiu w 1998 r.
· odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Żernikach Wrocławskich poświęconej pomordowanym przez OUN UPA Polakom.
· Udział wolontariuszy OOT w odnowieniu mogiły Legionistów i cmentarza w Niżniowie, którego uroczyste poświęcenie miało miejsce w październiku 2018 r.
Członkowie Zarządu uczestniczyli także w różnych wydarzeniach i uroczystościach organizowanych przez środowiska kresowe. Były to min:
· muzealne Spotkania z Kresami w Muzeum Niepodległości w Warszawie
· uroczyste koncerty kresowe wieńczące akcję „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, odbywające się co roku na wrocławskim Rynku
· otwarcie Polskiego Cmentarza Wojennego w Bykowni pod Kijowem, gdzie spoczywa wielu tłumaczan
· uczestnictwo w uroczystościach odnowienia ślubów kazimierzowskich w 350 rocznicę ślubów króla Jana Kazimierza i w 50 rocznicę Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, podjętych za sprawą Prymasa Tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego, w kwietniu 2006 roku, w lwowskiej katedrze, przed obliczem Matki Bożej Łaskawej, w obecności prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz przedstawicieli władz państwowych i religijnych Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy
· uczestnictwo w „Dniach Lwowa” organizowanych przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich Oddział Wrocławski
· uczestnictwo w obchodach związanych z jubileuszami ZG TMLiKPW
· charytatywne koncerty kresowe na rzecz pomocy Polakom na Wschodzie, organizowane przez Burmistrza Sycowa i konsula RP w Irkucku Krzysztofa Świderka
· uroczystościach upamiętniających bitwę pod Zadwórzem, zwanym polskimi Termopilami
· uroczystościach patriotycznych i religijnych we Lwowie, min. z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, czy Wszystkich Świętych
· obchodach narodowego Święta Niepodległości na Wileńszczyźnie
Dziś społeczność tłumacka jest w większości złożona z osób, które nigdy z Tłumaczem nie były związane, są natomiast bardzo mocno związane działalnością patriotyczną, mającą na celu przywracanie i utrwalanie polskiej historii, szczególnie tej najtragiczniejszej historii polskich Kresów, w której szukamy natchnienia, i która wytycza nam kierunek marszu ku przyszłości, budząc uśpionego ducha narodu, a maleńki Tłumacz i jego dzieje stały się dziś symbolem zmagania o polską pamięć historyczną. Z okazji tej pięknej rocznicy życzę Wam, a także sobie, abyśmy cieszyli się wolną Ojczyzną, dbali o Nią bez względu na światopogląd i preferencje polityczne, nigdy nie pozwolili jej sobie odebrać, nigdy nie doświadczyli goryczy spowodowanej jej utratą i nigdy nie musieli wypowiadać słów, którymi kiedyś modliła się moja Matka – Sybiraczka”, spowiadając się swoje Ojczyźnie.
Spowiedź Ojczyźnie
Polsko – Ojczyzno moja, przez sybirskie stepy
Widzę Cię dziś dokładniej, jaśniej i lepiej.
Bo w czasach, gdy powietrzem Twoim oddychałam
Choć kochałam Cię zawsze, jednak Cię nie znałam.
A dziś w cudzej krainie gram, jak harfa eolska
Słodkie słowo Ojczyzna, święte słowo Polska!

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz